برای دسترسی به سایت قدیم به این آدرس مراجعه نمایید
سلام مهمان , ورود

مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف

زیرساخت شبکه

زیرساخت ارتباطی مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف بی‌تردید قوی‌ترین زیرساخت ارتباطی در بین تمامی مراکز پردازشی و دانشگاهی کشور می‌باشد. این مرکز با بزرگترین مراکز داده کشور (بیش از ۳۰ مرکز داده اصلی کشور) و همچنین شبکه IXP کشور از طریق فیبر نوری اتصال مستقیم داشته و از بزرگترین شبکه فیبر کشوری برای ارائه خدمات بهره‌مند می‌باشد. همچنین این مرکز به اپراتورهای اصلی کشور نیز به صورت مستقیم از طریق IXP متصل می‌باشد. این مرکز به صورت ویژه‌ای آمادگی برقراری ارتباط با سایر دانشگاه‌ها و نهادهای بهره‌بردار را از طریق بسترهای ارتباطی متعدد دارد. فهرستی از شبکه‌های قابل استفاده جهت برقراری ارتباط در زیر می‌آید:

ردیف نام شبکه سقف سرعت
#1 شبکه ملی اطلاعات ۴۰ گیگابیت در ثانیه
#2 شبکه علمی ۴۰ گیگابیت در ثانیه
#3 ارتباطات BGP از طریق IXP ۴۰ گیگابیت در ثانیه
#4 شبکه اینترنت 3 گیگابیت در ثانیه