برای دسترسی به سایت قدیم به این آدرس مراجعه نمایید
سلام مهمان , ورود

مرکز پردازش سریع دانشگاه صنعتی شریف

اعتبارات و گرنت

اساتید و دانشجویان می‌توانند از یکی از روش‌های ذیل حساب کاربری خود را شارژ نمایند.
   الف) اعتبار خدمات آزمایشگاهی/HPC (تامین اعتبار از جانب معاونت پژوهش و فناوری): قابل انتقال از سامانه‌ی خدمات آزمایشگاهی به حساب کاربری اساتید در سامانه پردازش سریع 
      – انتقال این اعتبار از طریق سامانه‌ی خدمات آزمایشگاهی قابل انجام می‌باشد. 
   ب) اعتبار برنامه‌ای (تامین اعتبار از جانب معاونت پژوهش و فناوری): قابل انتقال به حساب کاربری استادان در سامانه HPC 
      – انتقال این اعتبار منوط به درخواست کتبی اساتید محترم به مدیر محترم امور پژوهشی می‌باشد. 
   ج) جایزه‌ی مقالات کیفی (تامین اعتبار از جانب معاونت پژوهش و فناوری): قابل انتقال به حساب کاربری استادان در سامانه HPC 
     – انتقال این اعتبار منوط به درخواست کتبی استادان محترم به مدیر محترم امور پژوهشی می‌باشد. 
   د) اعتبار حمایتی برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی (به صورت مشترک از جانب معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و معاونت پژوهش و فناوری): استفاده از گرنت آموزشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی 
     – این اعتبار هم‌اکنون از طریق سامانه‌ی HPC دانشگاه، به صورت برخط، قابل انتقال به حساب استادان و دانشجویان محترم ایشان می‌باشد. 
     – اعتبار دانشجویان دکترا به ازای هر سال (پس از دفاع از پیشنهاد دکترا و ثبت نام رساله دکترا) مبلغ ۷۵۰ هزار تومان می‌باشد که هر سال به حساب کاربری دانشجوی دکترا با درخواست استاد راهنمای ایشان واریز می‌گردد. البته این اعتبار در هر سال توسط معاونت محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی به‌روزرسانی می‌گردد. 
     – اعتبار دانشجویان کارشناسی ارشد یک‌بار در کل دوره (پس از تصویب پیشنهاد پروژه) مبلغ ۴۵۰ هزار تومان می‌باشد که به حساب کاربری دانشجو با درخواست استاد راهنمای ایشان واریز می‌گردد. 
تکمیل فرم درخواست و ارسال به hpc@sharif.edu
 ه) خرید اعتباری با احتساب تخفیف‌های ویژه از طریق درگاه شریف 
علاوه بر اعتبارات فوق‌الذکر، استادان محترم، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و شرکت‌های دانش‌بنیان (زیرمجموعه پارک علم و فناوری و مرکز رشد دانشگاه) می‌توانند با واریز وجه مستقیم به حساب درگاه شریف نسبت به خرید اعتبار تکمیلی، جهت استفاده از خدمات مرکز پردازش سریع دانشگاه اقدام نمایند.